Toaster 2-slices KitchenAid contour Silver KMT2115CU 69€

Toaster 2-slices KitchenAid contour Silver KMT2115CU 69€